top of page
IMG_20191219_112638_edited.jpg

Jedna z nejdůležitějších oblastí naší zahradní tvorby.
VEŘEJNÝ PROSTOR.


S velikým respektem a zodpovědností tvoříme návrhy na výsadby v místech, která jsou přístupná všem.
Ať už se jedná o zeleň v intravilánu sídel, v krajině, u cyklostezek a vodních toků, u průmyslových objektů, na hřbitovech či v městských parcích, vždy pečlivě zvažujeme výběr vhodných taxonů stromů, keřů i květin.
S ohledem na specifické podmínky daného místa, půdní a klimatické faktory, stejně jako možnost následné péče
a údržby vysázené zeleně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Činitelů, které mohou negativně ovlivnit založené parky, aleje, výsadby u parkovišť, ale i historických objektů, je mnohem více než v privátním sektoru.
Náročnost na vodu, znečištění či omezení finálního vzrůstu dřevin je určitě limitující.
Na druhou stranu úspěšně založená veřejná zeleň má mnohem větší vliv na mnohem více zúčastněných.
Kvalita životního prostředí veřejného prostoru je na kvalitě stávající zeleně naprosto závislá a nelze ji při zvyšování úrovně městských a obecních celků přehlížet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Víme, že mezi zastupiteli a orgány veřejné správy je mnoho upřímně se snažících komunálních politiků, kteří si toto uvědomují
a hledají cesty, jak projekcí a následnou realizací úseků veřejné zeleně zvýšit společnou životní úroveň.
Všichni ale dobře víme, že veřejná zeleň na většině místech skýtá stále velké rezervy pro zlepšení.
Jedná se zejména o zakládání kvetoucích luk, extenzivních květinových záhonů, výsadby alejí
a navracení ovocných odrůd do naší krajiny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Vliv na kvalitu ovzduší, zvýšení biodiverzity daného místa, boj se suchem, snížení prašnosti a v neposlední řadě
výrazný výchovný a edukační efekt, jsou přesně těmi cíli, ke kterým společně směřujeme.


Výběr vhodného a profesionálního dodavatele těchto realizací je naprosto klíčový.

tvoršovice trávník zálivka.jpg
IMG_20191130_133159-EFFECTS.jpg
20210416_160025.jpg
bottom of page